Podczas trwania rekolekcji równolegle do zajęć dla małżonków odbywać się będą zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zostaną one podzielone na 3 grupy: maluchy przedszkolne, dzieci szkolne oraz młodzież. Najmłodsze pociechy zostaną oczywiście przy rodzicach. 
Dzieci gromadzić się będą kilka minut przed rozpoczęciem konferencji pod Salą Całunu i stamtąd przejdą z opiekunami do innych pomieszczeń na terenie sanktuarium.
Podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą realizowana będzie formacja zgodnie z wytycznymi Odnowy w Duchu Świętym. Za formację odpowiedzialny będzie krajowy koordynator do spraw formacji młodzieży Artur Skowron. Zapewnimy również odpowiednia liczbę opiekunów i wolontariuszy zgodnie z liczba zgłoszonych dzieci, dlatego zapisy będą trwały do 30 kwietnia 2019.